15.09.2017 notika Arodorganizācijas pārstāvju tikšanās ar RTU rektoru.

Sanāksmē piedalījās Ainārs Auziņš, Marika Vaitkevica un Inesa Pavlova.

Tika apspriesti jautājumi par turpmāko sadarbību ar RTU: AO pārstāvniecību budžeta komisijās un Dekānu padomēs.

Tika aktualizēts jautājums par koplīguma pārslēgšanu.

Uzdevām jautājumu arī par iespējamo AK biroja telpas maiņu uz Ķīpsalu.

 

RTU AO