Kā mūs sasniegt?

Kaļķu ielā 1, 224. kab., Rīga, Latvija, LV-1050.


Biroja tel. +371 67089405,+371 27856726

priekšsēdētāja tel. +371 22023382


E-pasts: arodkomiteja {at} rtu.lv


Pieņemšanas laiki: P. 15:00 – 18:00, C.: 10:00 – 13:00

 

Kas mēs esam?

RTU Arodorganizācija (pilns nosaukums «RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ARODBIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJA») ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas dibināta 2004. gada 30. martā. Šobrīd tā ir vienīgā organizācija, kas pārstāv RTU darbinieku intereses RTU un ārpus tās. Iestāšanās un darbība organizācijā ir pilnīgi brīvprātīga un šobrīd pārstāv apmēram 650 biedru intereses. Lai arī konkrēts biedru skaits ir laikā mainīgs, pēdējos desmit gados tas nav būtiski mainījies.

Kādi ir mūsu mērķi?

Pārstāvēt, paust un aizstāvēt Rīgas Tehniskās universitātes arodbiedrības biedru intereses sociālā, ekonomiskā un tiesiskā izpratnē. Būtiskākie šī brīža uzdevumi:

  • padarīt organizāciju par patiesi solidāru;
  • veicināt savu biedru izaugsmi RTU;
  • paplašināt tās pārstāvniecību RTU;
  • nodrošināt aktīvu sadarbību ar citām Latvijas arodorganizācijām savu mērķu sasniegšanai;
  • uzturēt aktīvu dialogu ar RTU vadību un darbiniekiem, kas nav organizācijas biedri, šādi veicot arī viņu interešu ievērošanu;

Kā kļūt par biedru?

Lai kļūtu par biedru, ir jāaizpilda anketa, kas atrodama šeit. Pēc tam RTU AO Arodkomiteja lems par jaunā biedra pieņemšanu savās rindās. Mēs priecājamies par katru jaunu biedru!

 

 

AO vadība

RTU AO priekšsēdētājs, Inesa Pavlova

tel. darbā: (+371) 67089320, (+371) 22023382

e-pasts: arodkomiteja [at] rtu.lv

RTU AO priekšsēdētāja palīdze Anna Sproģe

tel. birojā: (+371) 67089405, 27856726

e-pasts: arodkomiteja [at] rtu.lv

AO valde

RTU AO Rektorāta arodbiroja vadītāja Evija Stūrmane

te. darbā.: (+371) 67089755

e-pasts: Evija.Sturmane@rtu.lv

RTU ZB arodbiroja vadītāja Žanete Tupiņa

tel. darbā: (+371) 29503260

e-pasts: zanete.tupina@rtu.lv

RTU MTAF arodbiroja vadītāja Vineta Zemīte

tel. darbā: (+371) 29451588

e-pasts: Vineta.Zemite@rtu.lv

RTU MLĶF arodbiroja vadītāja Kristīne Lazdoviča

tel. darbā: (+371) 26017179

e-pasts: Kristine.Lazdovica@rtu.lv

AK locekļi

RTU BIF arodbiroja vadītāja Ingrīda Latiša

tel. darbā: (+371) 29125941

e-pasts: Ingrida.Latiša@rtu.lv

RTU APF arodbiroja vadītāja Ieva Miķelsone

tel. birojā: (+371) 67089256

e-pasts: Ieva.Mikelsone_1@rtu.lv

RTU DITF arodbiroja vadītāja Irīna Eglīte

tel. darbā: (+371) 67089511

e-pasts: Irina.Eglite@rtu.lv

RTU EEF arodbiroja vadītājs Maksims Vorobjovs

tel. darbā: (+371) 22387031

e-pasts: Maksims.Vorobjovs@rtu.lv

RTU IEVF arodbiroja vadītāja Māra Lukaševiča

tel. darbā: (+371) 29496166

e-pasts: Mara.Lukasevica@rtu.lv

RTU DTI arodbiroja vadītāja Ilze Baltiņa

tel. darbā: (+371) 26801497

e-pasts: Ilze.Baltina@rtu.lv

RTU ETF arodbiroja vadītājs Lauris Cikovskis

e-pasts: Lauris.Cikovskis@rtu.lv

RTU SD arodbiroja vadītāja Laimdota Sakuna

tel. darbā: (+371) 67089041

e-pasts: Laimdota.Sakuna@rtu.lv

RTU Daugavpils fil. arodbiroja vadītāja Regīna Osipova

tel. darbā: (+371) 22023319

RTU Liepājas fil. arodbiroja vadītājs Jurijs Kočetkovs

tel.darbā: (+371) 28480347

e-pasts: Jurijs.Kocetkovs@rtu.lv