RTU AO ikgadējā konference

Labdien!

Šogad konference notiek 26.09.2018. no plkst. 14.30,  Āzenes iela 12-103 (ETF ēka)!

Paredzētā dienas kārtība:

 • Delegātu reģistrēšana un vēlēšanu biļetenu izsniegšana;
 • A.Auziņa uzruna, iepazīstināšana ar Balsu skaitīšanas komisiju un īss vēlēšanu nepieciešamības pamatojums;
 • A.Auziņa prezentācija par padarīto pārskata periodā kopš 2017. gada maija;
 • AO Statūtu izmaiņu nepieciešamības īss skaidrojums;
 • Revīzijas komisijas ziņojums par RTU AO darbību pārskata periodā;
 • Iepazīšanās ar AO priekšsēdētāja kandidātes I.Pavlovas darba programmu;
 • Balsošana par AO Statūtu izmaiņām;
 • RTU AO priekšsēdētāja vēlēšanas;
 • Diskusija par aktuāliem jautājumiem;
 • Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums par balsošanas rezultātiem;
 • Konferences slēgšana apmēram plkst. 16:30;

RTU AO priekšsēdētājs